การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating)

คือกระบวนการทำให้อนุมูลโลหะที่ต้องการชุบเคลือบในสารละลายเคลื่อนที่ไปเคลือบบนผิววัสดุที่ต้องการชุบเคลือบด้วยสนามไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ผิววัสดุที่ถูกเคลือบนั้น เพิ่มคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มเติม เช่น

เพิ่มความทนทานต่อการขัดสีหรือการกัดกร่อน เพิ่มความลื่นของผิว เพิ่มความสวยงามให้มากยิ่งขึ้น

หรือมิเช่นนั้นก็เพื่อเพิ่มความหนาของชิ้นงานให้ได้ขนาดตามต้องการ

อุปกรณ์ห้องสุขภัณฑ์จากเดิมผลิตจากชิ้นงานหล่อทองเหลืองแล้วชุบเคลือบผิวด้วยชั้นโลหะนิกเกิลและโครเมียม ตามลำดับ แต่เนื่องจากทองเหลืองมีราคาสูงขึ้นมากในปัจจุบัน จึงมีพัฒนาการมาเป็นชิ้นงานฉีดขึ้นรูปสังกะสีอัลลอยด์แล้วชุบเคลือบผิวด้วยโลหะทองแดง นิกเกิลและโครเมียมตามลำดับ เนื่องจากสังกะสีอัลลอยด์มีราคาถูกกว่า

 

ข้อมูลทางเทคนิคงานชุบโลหะสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electroplating Technical Knowledge)การป้องกันการกัดกร่อนด้วยวิธีชุบไฟฟ้า
จุดประสงค์หลักของการชุบด้วยไฟฟ้าคือเพื่อป้องกันวัสดุนั้นเกิดการกัดกร่อน
สังกะสี (และโลหะชนิดอื่นเช่น แคดเมียมและอลูมิเนียม) ป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นกับบนพื้นผิวชั้นใน โดยเรียกกระบวนการนี้ว่า sacrificial protection
การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับกระบวนการชุบทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม

ให้ชิ้นงานมีสารตกค้างที่จะต้องล้างออกใน ปริมาณที่น้อยที่สุด เช่น ยกชิ้นงานขึ้นช้า ๆ เพื่อให้สารละลาย  มีเวลาหยดคืนสู่ถังชุบหรือภาชนะรองรับได้มากเพียงพอ หรือใช้ลมที่สะอาดเป่า หรือกวนน้ำชะล้าง  ด้วยแรงดันน้ำ หรือลมอัดเพื่อลดปริมาณน้ำชะล้า เป็นต้น

พื้นฐานการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

 Water Pollution Control System (WPCS) Need Assessment Seminar and Kick-off Workshop for Activities in Thailand

Download Presentation

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai Industrial Standard)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating), สุขภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

and more >>

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อาคาร ซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02(+66)-6959499 แฟกซ์ 02(+66)-6959495