ReadyPlanet.com

  L A T E S T     N E W S
ข่าวสารเทคโนโลยี
IZA ได้เสนอกฎหมายเพื่อบังคับใช้เกี่ยวกับการกำจัดกากสังกะสี All News 
 PDI Newsletter 
 พีดีไอ จับมือ
 6 องค์กร
 จัดสัมมนา
 เหล็กชุบสังกะสี
                      อ่านต่อ 
   
  
  S E M I N A R
                                                                                                                                                                                                              
  C O E Z I N C
  T E C H N I C A L     K N O W L E D G E
Die Casting 
สังกะสีอัลลอยด์มีการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีในหลายสภาพแวดล้อม ส่วนผสมที่มีอลูมิเนียมช่วย..
Galvanizing 
White rust หรือชื่ออีกอย่างหนึ่งคือ "Wet storage stain" มีลักษณะสีขาวหรือเทาติดอยู่บนผิว..
Electroplating
จุดประสงค์หลักของการชุบด้วยไฟฟ้าคือเพื่อป้องกันวัสดุนั้นเกิดการกัดกร่อน
  ZINK FILM  from  ZINK.DE


WWW.ZINC-DIECASTING.INFO
 Engineering Database
WWW.INTERZINC.COM
 Market Development and
 Technology Transfer


WWW.GALVINFO.COM
 Zinc-coated steel sheet resources
WWW.GALVANIZEIT.ORG
 American galvanizers association
WWW.GAA.COM.AU
 Galvanizers association of Australia
WWW.GALVANIZINGASIA.COM
 Asia galvanizing
 


WWW.FINISHING.COM
 Electroplating: How It Works
WWW.ASIA-DIECASTING.COM
 Aluminum & Zinc die casting products
WWW.DALMAR.NET
 Better understand electroplating
WWW.PLATINGSCHOOL.COM
 Electroplating Know-How
 
www.coezinc.com 2011 All right reserved.